Chào mừng đến với McSecure!

McSecure AntiVirus® là giải pháp bảo mật và chống virus hiện đại dành cho thiết bị của bạn. Ứng dụng giúp bảo vệ trước các loại virus, bộ quay số tự động, trojans, bọ máy tính, phần mềm gián điệp, phần mềm quảng cáo và phần mềm độc hại khác cũng như bảo vệ cuộc gọi và tin nhắn.
Bạn có thể thử nghiệm tính năng chống virus bằng các ứng dụng chứa tập tin thử nghiệm EICAR, như thử nghiệm McSecure AntiVirus.

Tính năng được cung cấp: * Chống trồm (tìm và kiểm soát thiết bị thất lạc của bạn) * Bảo vệ ứng dụng đã cài đặt * Quét khi truy cập và theo yêu cầu * Lọc điện thoại (chặn cuộc gọi và tin nhắn) * Khóa do cha mẹ thiết lập đối với cuộc gọi * Trình xem giấy phép * Trình quản lý nhiệm vụ * Cập nhật cơ sở dữ liệu tự động và thủ công * Widget màn hình chính * Tin nhắn bảo mật