DASAR PRIVASI

Ini ialah Dasar Privasi McSecure, sebuah nama perdagangan bagi IDNA B.V. (kemudian daripada ini dirujuk sebagai: "kami"). Dasar Privasi ini menerangkan cara kami memproses data peribadi anda jika anda telah berdaftar dengan kami, menggunakan perkhidmatan atau laman web kami atau telah bertanya soalan kepada kami.

 

Data peribadi yang kami kumpulkan

 

Data peribadi yang kami proses boleh termasuk kategori-kategori data yang berikut:

 

 

Di samping itu, kami menggunakan kuki semasa anda melawat laman web kami. Untuk maklumat lanjut tentang perkara ini, lihat bahagian "Kuki" dalam Dasar Privasi ini.

 

Tujuan memproses data peribadi

 

Kami menggunakan data peribadi yang diterangkan di atas setakat yang diperlukan untuk tujuan berikut:

 

 

Sebab-sebab untuk memproses data peribadi anda adalah, bergantung kepada keadaan, apa-apa persetujuan yang diberikan oleh anda untuk pengendalian pemprosesan tertentu bagi data anda, keperluan untuk memproses data anda untuk membuat perjanjian dengan anda dan pelaksanaan perjanjian ini dan/atau kepentingan sah kami dalam memproses data peribadi anda bagi tujuan lain yang disenaraikan di atas.

 

Memberikan data peribadi kepada pihak ketiga

 

Bagi menyediakan perkhidmatan kami dan memproses data peribadi, kami boleh menggunakan pihak ketiga, yang dipanggil pemproses. Pemproses ini bekerja untuk kami dan hanya akan memproses data peribadi anda bagi pihak dan untuk kami.

 

Kami juga boleh memindahkan data peribadi anda kepada penyedia rangkaian mudah alih anda, penyedia perkhidmatan get laluan anda dan/atau penyedia pembayaran setakat ini perlu untuk memproses dan mengutip pembayaran dan sebarang bayaran balik, untuk melaksanakan perjanjian dengan anda dan untuk memenuhi kewajipan kami berdasarkan undang-undang dan mana-mana tatakelakuan yang terpakai.

 

Jika kami dijual kepada, diambil alih oleh atau terlibat dalam penggabungan dengan pihak lain atau jika pihak lain mengambil alih sebahagian atau sepenuhnya perkhidmatan kami, contohnya selepas muflis, kami berhak untuk memindahkan data peribadi anda kepada pihak ketiga ini, tertakluk kepada syarat bahawa pihak ini mematuhi semua peruntukan dan batasan yang termasuk dalam Dasar Privasi ini.

 

Akhir sekali, kami boleh memberikan data peribadi anda kepada pihak ketiga jika kami percaya secara jujur bahawa ia akan diperlukan kerana undang-undang atau keputusan mahkamah atau untuk melindungi atau mempertahankan hak-hak kami.


Persetujuan ibu bapa

 

Berkenaan dengan individu yang berusia di bawah 16 tahun, kami memerlukan ibu bapa atau wakil undang-undang untuk memberikan persetujuan mereka sebelum data peribadi diserahkan kepada kami. Walau bagaimanapun sekiranya data peribadi telah diserahkan kepada kami tanpa persetujuan tersebut, kami akan mengalih keluar data peribadi yang berkaitan secepat mungkin setelah menyedari perkara ini berlaku.


Kategori khas data peribadi

 

Kami tidak mengumpul data peribadi kategori khas (contohnya data tentang bangsa, agama atau kesihatan) Jika anda berkongsi data peribadi khas dengan kami, kami akan mengalih keluar data-data ini secepat mungkin setelah menyedari perkara ini berlaku.

 

 

Pemindahan data peribadi di luar EEA atau negara anda sendiri

 

Anda bersetuju bahawa kami juga boleh memindahkan data peribadi anda kepada pihak ketiga di negara lain untuk memusatkan fail dan/atau untuk memproses (pengendalian) yang diterangkan dalam Dasar Privasi ini. Beberapa negara ini mungkin bukan sebahagian daripada Kawasan Ekonomi Eropah (EEA). Kami hanya akan memindahkan data peribadi anda ke negara-negara di luar EEA yang setakat ini dibenarkan menurut Peraturan Perlindungan Data Am dan tertakluk kepada syarat-syarat yang ditetapkan dalam Peraturan tersebut untuk menjamin bahawa hak-hak anda dilindungi dengan cara yang sama ia akan dilindungi dalam EEA. Selain itu, jika anda menggunakan perkhidmatan kami semasa anda berada di luar EEA, data anda mungkin dipindahkan di luar EEA supaya kami dapat menyediakan perkhidmatan tersebut. Dengan bersetuju kepada Dasar Privasi ini, anda bersetuju untuk memindahkan data peribadi anda ke negara lain, mungkin di luar EEA, untuk tujuan yang dijelaskan di atas. Atas permintaan anda, kami akan memberi anda senarai negara-negara yang terlibat.


Tempoh pengekalan

 

Kami tidak mengekalkan data anda lebih daripada yang diperlukan untuk tujuan yang dinyatakan dalam Dasar Privasi ini.

 

Capaian, pembetulan dan pemadaman data peribadi

 

Anda mempunyai hak untuk mencapai data peribadi anda dan meminta kami untuk membetulkan, memadam atau menyekat data anda. Tambahan pula, anda berhak menarik balik persetujuan anda untuk memproses data, hak untuk membantah pemprosesan data peribadi anda dan hak untuk kemudahalihan data. Untuk melaksanakan hak-hak ini, anda boleh menghantar e-mel ke: support@macrokiosk.com.

 

Selain itu, anda mempunyai hak untuk memfailkan aduan dengan pihak berkuasa penyeliaan.

Keselamatan

 

Kami akan memperlakukan semua data anda sebagai sulit dan akan mengambil semua langkah berjaga-jaga teknikal dan organisasi yang munasabah untuk melindungi data peribadi anda. Malangnya, kami tidak boleh memberi jaminan bahawa pemindahan data melalui rangkaian Internet dan komunikasi mudah alih adalah selamat. Oleh itu, kami tidak dapat menjamin keselamatan pemindahan data ini dan anda menerima risiko keselamatan yang sedia ada menggunakan rangkaian Internet dan mudah alih untuk menghantar maklumat.

 

Kuki

 

Untuk meningkatkan pengalaman anda dengan laman web kami, kami mungkin menggunakan kuki. Kuki adalah fail teks kecil yang diletakkan di dalam penyemak imbas komputer, tablet atau telefon pintar semasa lawatan ke laman web kami. Kuki membolehkan kami mengenali anda pada lawatan seterusnya ke laman web kami dan untuk menyediakan komputer anda dengan ciri-ciri tertentu. Kami tidak memperoleh data peribadi mengenai anda daripada kuki.

 

Kami menggunakan kuki untuk tujuan berikut:

 

 

 

Anda boleh menghentikan penempatan kuki dengan mengubah tetapan penyemak imbas Internet anda agar tidak menyimpan sebarang kuki lagi. Di samping itu, anda juga boleh mengalih keluar semua maklumat yang disimpan sebelum ini dengan menukar tetapan penyemak imbas anda. Rujuk ciri "Bantuan" penyemak imbas anda. Kami menarik perhatian anda kepada hakikat bahawa beberapa halaman web daripada laman web kami hanya boleh diakses apabila kuki telah didayakan, dan sila ambil perhatian bahawa menyekat kuki mungkin mengakibatkan capaian anda ditolak kepada beberapa kandungan atau perkhidmatan kami.


Pindaan kepada Dasar Privasi

 

Dasar Privasi ini berkuat kuasa pada 20 Mac 2019. Kami berhak untuk meminda atau menyesuaikan Dasar Privasi ini. Sekiranya ada perubahan bahan yang dibuat kepada Dasar ini, kami akan menerbitkan perubahan ini di laman web kami.

MAKLUMAT HUBUNGAN

 

Jika anda mempunyai sebarang soalan tentang Dasar Privasi ini, anda boleh menghubungi:  IDNA B.V., Stadhouderskade 85, 1071 AT, Amsterdam, The Netherlands, atau hantar e-mel ke support@macrokiosk.com.